Beste autoverzekeraar Informatie over de autoverzekeraars in Nederland

ANWB profiteert best van marktontwikkelingen autoverzekeringen

De markt voor autoverzekeringen staat behoorlijk onder druk, zo blijkt uit een analyse van Price Waterhouse Coopers. ANWB lijkt hier voorlopig het best van de profiteren, of het best mee om te gaan. De verzekeraar wist Independer nipt voor te blijven als meest populaire online bestemming voor een autoverzekering. De overige verzekeraars zullen hard aan de slag moeten om de lage premies, het dalende aantal verzekeringen en het juk van de vergelijkingssites bij te kunnen benen, zonder uiteindelijk ten onder te gaan.

Markt voor autoverzekeraars staat onder druk
Volgens Price Waterhouse Coopers (PWC) hebben de autoverzekeraars te maken met ingrijpende veranderingen binnen de markt. We gebruiken steeds vaker technologie om het aantal schades te beperken, of ervoor te zorgen dat we een auto kunnen delen. Daarnaast neemt de concurrentie toe als het gevolg van de populariteit van vergelijkingssites, terwijl ook de autofabrikanten en telecomaanbieders zich op de markt lijken te begeven om klanten met handige toepassingen van dienst te zijn. Het is volgens PWC van belang dat de autoverzekeraars hierop anticiperen, om te voorkomen dat ze net als de boekwinkels en de reisbureaus uiteindelijk hun relevantie verliezen.

Automobilisten rijden over het algemeen minder schade, waardoor de premie steeds verder omlaag glijdt. Auto’s zijn voorzien van talloze sensoren, die het aantal schades verlagen en er daarmee voor zorgen dat de verzekeraars minder hoeven uit te keren. Dat lijkt positief, maar het leidt er tevens toe dat consumenten een lagere premie verwachten. Het koppelen van de data uit deze sensoren aan de verzekering biedt kansen, waardoor autoverzekeraars hier op kunnen inspelen. Door de auto zelf informatie door te laten geven is het mogelijk om fraude te voorkomen en schade-afhandeling efficiënter te laten verlopen. Uit een ander onderzoek van PWC blijkt dat ongeveer 50% van de Nederlanders positief staat tegenover een korting op de premie, in ruil voor het opgeven van wat privacy over het rijgedrag.

Daarnaast hebben de automobilisten te maken met een afname van het aantal auto’s in Nederland, waardoor zij steeds minder verzekeringen af kunnen sluiten. De auto is minder vaak een statussymbool, we kiezen er juist vaker voor om de auto te delen, deze samen aan te schaffen of te huren. Een gemiddelde auto staat 90% van de tijd stil, waar we ons steeds beter van bewust worden. Indien we erin slagen deze ‘idle time’ verder te verlagen zal ook het aantal autoverzekeringen afnemen.

Tenslotte hebben de autoverzekeraars rekening te houden met de vergelijkingssites, die de nadruk heel duidelijk leggen op de premie die de verzekeraar in rekening brengt. In Engeland is zo’n 70% van de afgesloten autoverzekeringen in handen van de vergelijkingssites, een situatie die in Nederland ook slechts een kwestie van tijd lijkt. Dit betekent dat verzekeraars meer dienen te investeren in hun merk, terwijl ze daarnaast de premie laag dienen te houden.

ANWB populairste online verzekeraar
Een verzekeraar die daar goed in slaagt is ANWB. Uit een onderzoek van onderzoeksbureau WUA! blijkt dat dit de meest populaire online bestemming is voor het afsluiten van een autoverzekering. De verzekeraar kreeg een voorkeurspercentage van 21% en behaalde de beste Web Performance Score (WPS), wat iets zegt over de dominantie in de online markt.

Independer was met een voorkeurspercentage van 20% een goede tweede, de derde plaats is voor OHRA. Univé en Allsecur staan op plaats 4 en 5, nog voor FBTO dat met 9% een hoog voorkeurspercentage kreeg, maar het liet liggen bij de WPS. Het onderzoek geeft goed aan dat het voor verzekeraars van belang is om zowel aan hun merk als de online aanwezigheid te werken, bijvoorbeeld aan de hand van een scherpe premie.

Geen opmerkingen

Geen opmerkingen

RSS feed

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress